top of page

Tutkimus- ja kehitystyö

Vaikuttavuutta ja uusia suuntauksia

Onesys Oy erikoistuu keksinnöllisten tuotteiden kehittämiseen ja kliiniseen tuotteistamiseen. Oman kaupallisen kehityömme lisäksi tarjoamme osaamistamme kumppaniyrityksille.

Oli kyseessä niin kertaluontoinen raportti jossa määrittelemme vaatimuksia ja muita huomioita yrityksen tuotekehitykselle, laajempi projektikokonaisuus jossa luodaan täysin uusia keksinnöllisiä ratkaisuja, selvitys tuotteen markkinapotentiaalista, tai tuotteen kliininen auditointi, Onesys on luultavasti paras partnerisi kliinisen lääketieteen teknologian saralla Suomessa.

Kaupallisen T&K:n lisäksi tuotamme artikkeleita, vertaisarvioituja julkaisuja, ja julkaisemme tutkimustuloksia osana akateemista yhteistyötä.

Oneysissä on tuotettu yli 20 gradua.

marras klo 3 iltapäivä.png

Yhteys:

bottom of page