top of page

Onesys Navigator - APTJ:n käytön ei tarvitse olla yhtä tuskaa.

Onesys Navigator (tai OneSys) on potilastietojärjestelmään integroitava työtila, joka voidaan suorittaa joko modernin pilvialustan tai sairaalan on-prem servereiden avulla, hyödyntäen nykyisiä potilastietojärjestelmiä.

OMN-Surface-Pro-Duo.jpg

OneSysin avulla lääkäri kirjaa "oleellisia tietoja", muun muassa dokumentoi ja visualisoi päätöksentekoaan.

Potilastietojärjestelmien käyttö koetaan vaivalloiseksi ja epäkäytännölliseksi - ratkaisu piilee paremmissa käyttöliittymissä, ei paremmassa PTJ:ssä.

OneSysin ytimessä on ajatus "tietojen navigoitavuudesta" josta voit lukea lisää täältä, minkä mahdollistamme "ikkunoiden" avulla: OneSys avaa ikkunoita muihin järjestelmiin, joista tieto voidaan poimia osoittamalla siihen.

OneSysin integraatio PTJ-ympäristöön on äärimmäisen yksinkertaista. Suosittelemme ensiasiakkaillemme, että aluksi määritellään suppea, esimerkiksi kahden PTJ:n ja yhden PACS-järjestelmän integraatio jolla kliinikot saavat käytännön kokemusta hyödystä ja palveluntarjoaja puolestaan integraatiosta.

Tällainen "suppea integraatio" kestää noin 2-3 arkipäivää ja lisenssit ovat huokeita.

Käyttöönotto voidaan myös rajata tietylle käyttäjäryhmälle, esimerkiksi radiologian ja onkologian, neurokirurgian ja perusterveydenhuollon (kontrollit), tai säteilyhoidon eri yksiköiden välille.

OneSysin integraationopeus on nopeaa ja kykenemme integroitumaan mihin tahansa potilastietojärjestelmään, koska sovellamme niin sanottua "palikkaintegraatio"-mallia, lisää tästä voit lukea täältä.

Hyvinvointialueet ovat suurien muutosten äärellä, mutta tästä huolimatta OneSys voisi olla sopiva hankinta juuri nyt, sillä se antaisi jatkuvuutta kliiniseen työhön: allaolevien PTJ:ien vaihtuessa OneSysin graafinen käyttöliittymä ei edellytä päivityksiä, ja samalla vanhat tiedot ovat helposti haettavissa.

Lisää: Onesys Navigator käyttäjän silmin. (PDF, FIN)

 Onesys Mobile Navigator  
potilastietojärjestelmäsi mobiili käyttöliittymä.

Etenkin päivystyksessä on tarve mahdollisimman tarkasti rajatulle tietojen siirrolle - tietty kuva tai pätkä tekstiä auttaa lääkärin vauhtiin kun kutsu tulee. Tämä voidaan mahdollistaa älylaitteelle OneSys Mobilen avulla.

Etsimme aina uusia yhteistyökumppaneita.

Mielestämme eräs tärkeimmistä asioista selvittää jo alussa on uskottavuus, jonka voi todeta parhaiten aikaansaannosten avulla - perehdythän niihin täällä 

Voimme auttaa palveluntarjoajia, esimerkiksi:

Tiedonliikkuvuudessa

Graafisissa käyttöliittymissä

Olemme avoimia:

Uuden IPR:n kehitykseen, strategiseen yhteistyöhön,
SDK:n tarjotamiseen (whitelabel)

Viesti vastaanotettu!

bottom of page