Onesys Navigator - uuden sukupolven graafinen käyttöliittymä.

Onesys Navigator sai alkunsa kokoavana potilastietojärjestelmänä:

Neurokirurgian klinikassa tarvittiin kyky hakea kuvia kuvantamisjärjestelmästä sekä dokumentoida leikkausoperaatiota leikkauksen aikaisesti siten, että tieto välittyisi sairauskertomukseen.

Tästä on kasvanut ainutlaatuinen teknologinen kyky "avata ikkunoita" erillisiin järjestelmiin, kuitenkin yhdellä yhteisellä graafisella käyttöliittymällä.

Toisin sanoen potilastietojärjestelmässä painetaan ikonia, josta ON avautuu, ja ON:n kautta avataan ikkuna erilliseen järjestelmään, kun tietoa on useammassa järjestelmässä (mm kuvantamisjärjestelmät).

Onesys Navigator on onnistuneesti integroitu osaksi Esko-potilastietojärjestelmää ja Effican tuotantoversiota Pohjois-Pohjanmaalla. Se on integroitavissa myös esimerkiksi Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmään, sekä mahdollisiin integraatio- tai rajapintahankkeisiin kuten UNA Ydin.

Tuotteemme integroidaan osaksi potilastietojärjestelmää niin sanottuna "ensimmäisen osapuolen integraationa", mikä tarkoittaa, että käyttöliittymä rakentuu olemassaolevien toiminnallisuuksien yhteyteen. Esimerkiksi tämä tarkoittaa, että syntyneen potilastiedoston käyttö-oikeudet hallinnoidaan potilastietojärjestelmän toiminnanohjauksen avulla.

Kun allaolevaa potilastietojärjestelmää päivitetään, Onesys Navigator päivittyy automaattisesti sen mukana.

Onesys Navigator käyttäjän silmin. (PDF, FIN)

OMN-Surface-Pro-Duo.jpg

Mitä jos pirstaloituneet järjestelmät, siiloutunut tieto ja tiedonliikkuvuuden puute eivät ole bugeja, vaan globaali sairaanhoidon ympäristön ominaisuus?

Potilastietojärjestelmien käyttö koetaan vaivalloiseksi ja epäkäytännölliseksi - vain Onesys Navigator kykenee näihin haasteisiin vastaamaan.

Onesys Mobile Navigator - potilastietojärjestelmän mobiili käyttöliittymä.

Uudet, oikeasti toimivat ratkaisut syntyvät vain kliinisen sairaanhoidon yhteydessä - niitä ei voi ylhäältä tuoda, tai sivussa luoda.

Onesys Navigatorin ensimmäisen osapuolen integraatio mahdollistaa tietojen jakamisen "työtiloihin", mitkä puolestaan voidaan suorittaa Android tai iOS älylaitteella. Ratkaisumme on ensimmäinen laatuaan, ja ennakoimmekin seuraavalle vuosikymmenelleh huomattavaa markkinaa "potilastietojärjestelmien mobiilikäyttöliittymille".

Pääasiassa vastaavat ratkaisut tulevat syntymään yksittäisten potilastietojärjestelmien rajapintoina, ratkaisumme on integroitavissa niistäkin mihin tahansa.

Toisin kuin muut ratkaisut, Onesys Mobile Navigator mahdollistaa tiedon hakemisen ja kirjaamisen "mobile-first" periaatteella, mikä tarkoittaa, että mahdollisten työtehtävien tekeminen on vaivatonta.

Onesys Mobile Navigatorilla päivystävälle erikoislääkärille voi esimerkiksi lähettää valikoidut kuvat ja kliinisen havainnon, jolloin päivystäjä töihin tullessaan on vauhdissa mukana, eikä esimerkiksi hän joudu ensitöikseen perehtymään kerrytettyihin tietoihin vasta paikan päällä.

Onesys Mobile Navigator on kehitetty kaksiruutulaitteille, ja suosittelemmekin että Onesys Mobile Navigator-lisenssin lisäksi hankitaan Surface Duo-laitteita. Teemme varmasti kilpailukykyisen hankintatarjouksen, siinä tapauksessa että laitteet ja ohjelmisto halutaan hankkia paketissa.

Onesys Oy:n tehtävä on

Tutkia

T&K hankkeiden ja vertaisarvioitujen julkaisujen avulla, miten sairaanhoitoa voisi kehittää "eteenpäin", soveltamalla esimerkiksi viimeisimpiä tieteellisiä tai teknologisia läpimurtoja.

Tuottaa

Sellaisia ratkaisuja ja keksinnöllistettäviä tuotteita, jotka soveltuvat laajempaan käyttöön ja joita ei ilman meitä olisi olemassa

Mahdollistaa

Uusien toimialojen syntymistä, esimerkiksi yritysten tuotteiden tai patentoitujen teknologioiden uusia käyttötarkoituksia osoittamalla.