top of page

Onesys Navigator - APTJ:n käytön ei tarvitse olla yhtä tuskaa.

Onesys Navigator sai alkunsa kokoavana potilastietojärjestelmänä:

Neurokirurgian klinikassa tarvittiin kyky hakea kuvia kuvantamisjärjestelmästä sekä dokumentoida leikkausoperaatiota leikkauksen aikaisesti siten, että kuvatieto oli haettavissa sairauskertomuksesta, ja että keskeiset havainnot ja potilastiedot oli kirjattu kirurgille käytännöllisessä, suppeassa muodossa.

OMN-Surface-Pro-Duo.jpg

Potilastietojärjestelmien käyttö koetaan vaivalloiseksi ja epäkäytännölliseksi - ratkaisu piilee paremmissa käyttöliittymissä, ei paremmassa PTJ:ssä.

Mitä jos pirstaloituneet järjestelmät, siiloutunut tieto ja tiedonliikkuvuuden puute eivät ole bugeja, vaan kliinisen ympäristön ominaisuus, johon ratkaisun tulee sopeutua?

Uuden monoliittihankkeen sijaan jo käytössäolevan PTJ:n käytettävyyttä voidaan parantaa täsmällisesti - jopa useamman erillisen PTJ:n kontekstissa!

Tästä on kasvanut ainutlaatuinen teknologinen kyky "avata ikkunoita" erillisiin järjestelmiin, kuitenkin yhdellä yhteisellä graafisella käyttöliittymällä.

Toisin sanoen potilastietojärjestelmässä painetaan ikonia, josta ON-työpöytä avautuu, ja työpöydän sisältäkäsin avataan ikkuna erilliseen järjestelmään, kun tietoa on useammassa järjestelmässä (mm kuvantamisjärjestelmät).

 

Onesys Navigator on onnistuneesti integroitu osaksi Esko-potilastietojärjestelmän ja Effican tuotantoversioita Pohjois-Pohjanmaalla. Se on integroitavissa myös esimerkiksi Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmään, sekä mahdollisiin integraatio- tai rajapintahankkeisiin.

Tuotteemme tuodaan osaksi potilastietojärjestelmää niin sanottuna "ensimmäisen osapuolen integraationa", eli käyttöliittymä rakentuu olemassaolevien toiminnallisuuksien yhteyteen. Esimerkiksi tämä tarkoittaa, että syntyneen potilastiedoston käyttö-oikeudet hallinnoidaan potilastietojärjestelmän toiminnanohjauksen avulla.

Palveluntuottajan vaihtaessa potilastietojärjestelmää tai tehdessään muita suuria muutoksia, Onesys Navigator on helppo päivittää uuteen kokonaisuuteen.

Lisää: Onesys Navigator käyttäjän silmin. (PDF, FIN)

 Onesys Mobile Navigator  
potilastietojärjestelmäsi mobiili käyttöliittymä.

Uudet, oikeasti toimivat ratkaisut syntyvät vain kliinisen sairaanhoidon yhteydessä - niitä ei voi ylhäältä tuoda, tai sivussa luoda.

Onesys Navigatorin ensimmäisen osapuolen integraatio mahdollistaa tietojen jakamisen "työtiloihin", mitkä puolestaan voidaan suorittaa Android tai iOS älylaitteella. Ratkaisumme on ensimmäinen laatuaan, ja ennakoimmekin seuraavalle vuosikymmenelle huomattavaa markkinaa "potilastietojärjestelmien mobiilikäyttöliittymille".

Pääasiassa vastaavat ratkaisut tulevat syntymään yksittäisten potilastietojärjestelmien rajapintoina, ratkaisumme on integroitavissa niistäkin mihin tahansa.

Toisin kuin muut ratkaisut, Onesys Mobile Navigator mahdollistaa tiedon hakemisen ja kirjaamisen "mobile-first" periaatteella, mikä tarkoittaa, että mahdollisten työtehtävien tekeminen on vaivatonta.

Onesys Mobile Navigatorilla päivystävälle erikoislääkärille voi esimerkiksi lähettää valikoidut kuvat ja kliinisen havainnon, jolloin päivystäjä töihin tullessaan on vauhdissa mukana, eikä esimerkiksi hän joudu ensitöikseen perehtymään kerrytettyihin tietoihin vasta paikan päällä.

Onesys Mobile Navigator on kehitetty kaksiruutulaitteille, suosittelemme Samsungin tai Microsoftin valikoimaa ja ne voitte hankkia myös meiltä suoraan ja käyttövalmiina.

Yhteydenotot, klikkaa tästä, tai ole yhteydessä suoraan LinkedIn-in kautta! 

bottom of page