top of page

APTJ:t ovat surkeita.

Kirjoituksemme 2021, jossa avaamme potilastietojärjestelmän käytettävyyttä tuomalla esille niin sanotun "dynaamisen" ja "hallinnollisen" tietotarpeen - miksi ja mitä kirjataan.

Väitteemme: Vuosikymmenten aikana julkiset tietokannat, -rekisterit, ja -palvelut ovat tuoneet enemmän ja enemmän rakenteista kirjaamista potilastyöhön, joka on vähentänyt potilastyön mielekkyyttä. Samalla käytettävyys on huonontunut, koska tietoa ei kyetä tallentamaan lääkärin, hoitajan tai potilaan edellyttämässä muodossa.

PTJ:ien käytettävyyttä voisi huomattavasti parantaa kustannusvaikuttavasti siten, että oleellisen tiedon liikkumista potilastietojärjestelmän tai sen -näkymien sisällä helpotetaan.

Kun kliinikot kritisoivat APTJ:n käytettävyyttä, he kritisoivat käyttöliittymää, ja näin käytettävyyden kehittäminen edellyttää PTJ-integroitua käyttöliittymää kuten ON.

ON? Lisää Onesys Navigatorista täällä

PTJ-integraatio? Eskosta ja ON:stä täällä

bottom of page