top of page

ESKO

ON

 

ESKO -  on OYS:issa käytetty ja kehitetty potilastietojärjestelmä, jossa toiminnallisuudet (functionalities) on luotu niin kliinikoiden ja kirurgien kuin radiologien arkeen.

Monessa potilastietojärjestelmässä havahdutaan (lääkärin näkökulmasta) tilanteeseen, jossa terveystietojen hyödynnettävyys nähdään toissijaisena tai sivullisena hyveenä. Lähtökohtaisesti potilaan omien tietojen omistus ei toteudu maalaisjärjen mukaan; Tietojen hyödynnettävyys on myös hoitavan henkilökunnan kannalta haastavaa.

ESKO vastaa osaltaan näihin haasteisiin: Kyseessä on tietyssä mielessä "modernien" PTJ:en esi-isä (huomattakoon että lähdekoodit ovat suurimpien toimijoiden kannalta 1970-luvulta.), jolla ennakoitiin tulevia haasteita.

ESKO:n haaste on ollut, että se tehtiin yhden sairaanhoitopiirin (PPSHP) alueelle ratkaisuna, eikä myytäväksi tuotteeksi. Tästä ollaan kehitytty: ESKO lanseerattiin markkinoilla vuoden 2019-aikana.

Onesys Navigator - ohjelmisto on täysin yhteensopiva, räätälöity ratkaisu ESKO:ssa: potilastietojen käsittelyn yhteydessä syntyy diagnostisesti olennaista tietoa, joka voidaan jakaa ja johon voidaan palata pidemmänkin aikavälin jälkeen: Käyttäjä luo "istuntoja", joihin hän kerää kuvaa, laboratoriotuloksia tai matemaattista tukea (dokumentaatiota, visualisaatiota), joka tukee diagnostista huomiota ja muistiinpanoja.

bottom of page