top of page

TEKOÄLY ja Onesys

On kiistatonta, että "tekoälyllä" tarkoitetuilla keksinnöillä, menetelmillä, teknologioilla, sovelluksilla, ratkaisuilla ja palveluilla on suuri rooli digitalisaatiossa sekä tietojärjestelmien 4. sukupolvessa.

Vuonna 1991 meille oli Onesysissä täysin yhtä kiistatonta, että sähköisillä sairauskertomuksilla ja potilastietojärjestelmillä (PTJ) tulisi olemaan vähintään yhtä suuri rooli terveystietojen, potilasasiakirjojen sekä muiden sairaanhoidossa syntyvien tietojen hyödyntämisessä.

Onesys Navigator (ON) ohjelmisto luotiin yhdistämään tietoja eri PTJ:ien välillä. Lopputulos on maailmassa ainutlaatuinen teknologia, jonka avulla lääkäri tai hoitaja hyödyntää tietoja lähteen tietorakenteesta riippumatta.

Lue lisää Onesys Navigatorista täällä.

ON:ia vastaavia sovelluksia ei olisi mahdollista nykyään toteuttaa, koska ympäristö on monimutkainen ja alueelliset suurjärjestelmät luovat paikallisia pirstaloituneita ekosysteemejä.

Etenemme samalla tavalla nyt AI:n suhteen: Emme yksinkertaisesti osaa sanoa, mikä ratkaisu toimii parhaiten mihin tarkoitukseen ja mitkä ratkaisut lopulta todistavat itsensä markkinavoimien edessä.

Luommekin ON:iin paraikaa yhteensopivuus arkkitehtuuria, jonka avulla tuomme tekoälyn eri toiminnallisuuksia paremmin esille: Esimerkiksi ON:iin syötetty tieto voidaan syöttää sellaisessa muodossa, tai konvertoida sellaiseen muotoon, joka on millekin tekoälyratkaisulle käytännöllinen.

 

ON mahdollistaa myös tekoälyratkaisujen hyödyntämisen dokumentoinnin hoitopolulle ja PTJ:ään: Esimerkiksi tietty kuva saattaa johtaa epäilyyn jonka lääkärin tulisi tarkistaa, ja tästä AI:n epäilystä sekä lääkärin arviosta syntyy digitaalinen jalanjälki.

Tämä jalanjälki on hyödyllinen kaikille osapuolille, mukaanlukien AI:n kehittäjälle.

Onesys Oy ei ole PTJ-tarjoaja eikä tekoäly-yritys.

Yritykset: Olemme kiinnostuneita käymään keskustelua ratkaisustanne.
Palveluntuottajat: Olemme valmiita räätälöimään visualisointi- ja hoitopolkuratkaisuja, jotta saatte enemmän irti valitsemistanne ratkaisuista, kilpailukykyiseen hintaan.

bottom of page