top of page

Ammattilaiselle

Onesys Navigator on ohjelmisto, jonka avulla navigoit potilaan tietoihin, olivat ne missä tietojärjestelmässä tahansa. Etenkin konsultointi helpottuu, kun kliinikko jolla välttämättä ei ole teknistä potilassuhdetta, voi tarkastella potilaan sairauskertomustietoja erillisistä potilastietojärjestelmistä, tai perehtyä aikasempien ammattilaisten päätöksentekoon.

 

Ohjelmistomme on kliinikon keksimä tapa helpottaa omaa työtään ja on toiminut esimerkiksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa osana sairaskertomusta, Eskossa sekä Efficassa, jossa se käyttöönotettiin 48 tunnin sisällä päätöksestä.

Terveyskortin avulla lääkärin tai hoitajan vastaanotto tai muu potilaan/asiakkaan kohtaaminen alkaa ajankohtaisella yhteenvedolla potilaan terveystiedoista.

Voit perehtyä tekstiin minuutissa. Terveyskortin avulla välitetään oleellista tietoa esimerkiksi lääkäriaseman ja apteekin välillä.

Kortin käyttöönotto ei edellytä laitehankintoja tai muita uudistuksia.

bottom of page