top of page

Ammattilaiselle

Onesys Navigator on ohjelmisto, jolla seuraat potilaiden terveydentilaa ja sairauden tai vamman kulkua vaikkapa vuosien ajan. Saat ohjelmiston työpöydältä hetkessä yhteenvedon tehdyistä kliinisistä päätöksistä sekä linkit tutkimustuloksiin, esimerkiksi kuviin tai tuumorin kasvukäyrään, jotka johtivat tehtyihin ratkaisuihin.

 

Esitiedot ovat lähtökohta. Ei tarvitse aina uudestaan etsiä kuvia, vaan kun olet kerran tehnyt linkin oleellisiin kuviin, ne ovat suoraan saatavissa PACS:sta.

 

Ohjelmistomme ei ole pelkkä kuvankatseluohjelma, joita on jo monta. 

Se on kliinikon keksimä tapa helpottaa omaa työtään ja on toiminut esimerkiksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa osana sairaskertomusta.

Onesys Terveyskortin avulla lääkärin tai hoitajan vastaanotto tai muu potilaan/asiakkaan kohtaaminen alkaa ajankohtaisella yhteenvedolla potilaan terveystiedoista.

Voit perehtyä tekstiin minuutissa.

 

Kun otat kortin ohjelmiston käyttöön, et tarvitse ammattikorttisi kortinlukijan lisäksi mitään muuta.

Kortti on tiivistelmä pääasiallisen tietokannan sisällöstä kliinikolle olennaisessa muodossa.

bottom of page