top of page

Palveluntuottajalle

Olette hankkineet kalliit sairaskertomusjärjestelmät, radiologiset arkistot sekä muita tietokantoja. Lääkäreiltä menee noin 30% potilasvastaanottoajastaan niiden kahlaamiseen. Moni toteaa, "olisipa minulla edes 5 minuuttia aikaa ennen kuin tapaan potilaani, perehtyä hänen tietoihin."

ON

Onesys Navigator-ohjelmisto auttaa lääkäreitä jäsentämään tietoa näissä jo hankituissa tietokannoissa ja -järjestelmissä: Hän dokumentoi kliinisiä havaintoja ja niiden yhteyteen linkkejä oleellisiin kuviin ja muihin graafisiin tietoihin. Tiedot useiden vuosien varrelta ovat klikkauksen päässä. Kliinisen päätöksen digitaaliset jalanjäljet ovat kliinikon itsensä käytetävissä ja hyödynnettävissä.

Me kutsumme tätä yllämainittua prosessia "oleellistamiseksi", tai "prosessiksi jossa suuremmasta tietomäärästä etsitään tai jalostetaan oleellinen tieto." Kokemuksemme on, että oleellistaminen voi vähentää sananmäärää jopa 80-90% kuitenkin säilyttäen kaikki hoidon kannalta oleellinen tieto. Tämä säästää aikaa, ja eliminoikin erään sairaanhoidon tietotyön raskaimmista haasteista, eli "tarkoitusperäisen railon" (semantic gap). Tarkoitusperäinen railo viittaa ilmiöön, kun tieto esitetään muodossa, jossa sen tarkoitus hukkuu rakenteeseen.

ON voi toimia myös uusien toiminnallisuuksien pohjana, jonka päälle voi rakentaa: Uusia mediatyyppejä (esimerkiksi kasvainten tilavuusmittauksista laaditut kuvaajat) voidaan sisällyttää osaksi istuntoa ja tuoda keskeisesti esille. Tämä edesauttaa teitä, kun harkitsette uusien toiminnallisuuksien istuttamista osaksi kliinistä työnpolkua, esimerkiksi hankkiessanne uusia kuvantamisjärjestelmiä tai muuta raskasta tekniikkaa, jossa tulee jotakin ohjelmistoa, sovellusta tai sähköistä järjestelmää mukana, jonka tietoa pitäisi hyödyntää.

OMC

Onesys Oy:ssä kehitetty Terveyskortti mahdollistaa oleellisen tiedon liikkuvuuden eri palveluntuottajien ja vastuualueiden välillä silloin, kun varsinaista tietoteknistä yhteyttä ei ole: Tieto on kirjattu kortille eikä se edellytä lukuohjelman ja kortin lisäksi mitään ohjelmistoja, tai aktiivista internet-yhteyttä. Kortti on potilaalla ja hänen tapansa sanoa "käspäivää". Tieto liikkuu juuri niin nopeasti kuin potilas itsekin, ilman että lääkärin täytyy ensitöikseen perehtyä potilaan koko sairauskertomukseen.

bottom of page