Palveluntuottajat

Olette hankkineet kalliit sairaskertomusjärjestelmät, radiogiset arkistot sekä muita tietokantoja. Lääkäreiltä menee 30% aikaa niiden kahlaamiseen. Moni huokaa, "olisipa minulla edes 10 minuuttia aikaa ennen kuin tapaan potilaani."

ON

Onesys Navigator-ohjelmisto auttaa lääkäreitä jäsentämään tietoa näissä jo hankituissa tietokannoissa ja -järjestelmissä: Hän dokumentoi kliinisiä havaintoja ja niiden yhteyteen linkkejä oleellisiin kuviin ja muihin graafisiin tietoihin. Tiedot useiden vuosien varrelta ovat klikkauksen päässä. Kliinisen päätöksen digitaaliset jalanjäljet ovat kliinikon itsensä käytetävissä ja hyödynnettävissä.

Me kutsumme tätä yllämainittua prosessia "oleellistamiseksi", tai "prosessiksi jossa suuremmasta tietomäärästä etsitään tai jalostetaan oleellinen tieto." Kokemuksemme on, että oleellistaminen voi vähentää sananmäärää jopa 80-90% kuitenkin säilyttäen kaikki hoidon kannalta oleellinen tieto. Tämä säästää aikaa.

ON voi toimia myös uusien toiminnallisuuksien pohjana, jonka päälle voi rakentaa: Uusia mediatyyppejä (esimerkiksi kasvainten tilavuusmittauksista laaditut kuvaajat) voidaan sisällyttää osaksi istuntoa. Tämä edesauttaa teitä, kun harkitsette uusien toiminnallisuuksien istuttamista osaksi kliinistä työnpolkua.

OMC

Onesys Oy:ssä kehitetty Terveyskortti puolestaan mahdollistaa tiedon liikkuvuuden eri palveluntuottajien ja vastuualueiden välillä: Tieto on kirjattu korttiin itseensä viimeisimmät kyberturvauhat huomioon-ottaen: Kortti ei edellytä lukuohjelman ja kortin itsensä lisäksi mitään ohjelmistoja, eikä kortin käyttö edellytä internet-yhteyttä. Kortti on potilaalla ja hänen tapansa sanoa "käspäivää". Tieto liikkuu juuri niin nopeasti kuin potilas itse.

Demonstroimme mielellään tuotteitamme paikan päällä.

Koemme vahvuudeksemme, ettei tämä edellytä sen suurempia valmisteluja, koska tuotteemme on tehty kliinisessä arjessa.