top of page
Etsi

Katselma -- Tehostetaan vuorovaikutuksen laatua hoitopolulla

"The impact of accessibility and service quality on the frequency of patient visits to the primary diabetes care provider: results from a cross-sectional survey performed in six European countries [...]

Results: When study regions are merged, travel distance and in-practice waiting time have a negative effect, travel time no effect and quality of communication a positive effect on visit frequency (with the latter effect being by far largest). When region specific effects are considered, there are strong interaction effects shown for travel distance, in-practice waiting time and quality of communication. For travel distance, as well as for in-practice waiting time, there are region-specific effects in opposite directions. For quality of communication, there are only differences in the strength with which visit frequency increases with this variable."

Tutkimuksen mukaan potilas-lääkäri-vuorovaikutuksen laatu korreloi vahvasti palvelun hyödyntämisen kanssa diabeteshoidossa: Tehokkaampi ja määrätietoisempi kommunikointi potilaan suuntaan tukee potilaan hoitosuunnitelman toteutumista. Pitkillä välimatkoilla ei havaittu säännönmukaista eli ennustuksia tukevia trendejä; pitkät välimatkat ja hoitojonotus vaikuttivat eri tavoin eri alueilla, vain kommunikoinnin laadulla havaittiin olevan yleistettävä vaikutus.

"Therefore, if one seeks to increase the frequency of visits to the diabetes care provider, increasing the quality of the provider’s communication with the patient would be highly recommended."

Laadukas kommunikointi saattaa vähentää häiriökysyntää sekä negatiivisia vaikutuksia, joita syntyy kun hoitosuunnitelmaa joko ei noudateta tai oireenmukaiseen hoitoon ei hakeuduta.

Tutkimuksen suurin rajoitus on, että sen perusteella ei voida yleistää palvelukysyntää: Mallista tehdyt johtopäätökset pätevät lähinnä paikallisesti äidinkielisten ja "hyvin integroituneiden kansalaisten" yhteydessä, kuten on yleistä Suomen sotessa.

Onesys Oy:n tuotteet tukevat laadukasta kommunikointia: teknologiamme avulla lääkärit, hoitajat ja muut ammattilaiset voivat hyödyntää kertynyttä potilastietoa esimerkiksi potilastietojärjestelmistä ja kuva-arkistoista, sekä koostaa niistä olennaisten tietojen paketteja, joita voidaan hyödyntää hoitopolulla ja joiden avulla tieto kohtaa potilaan.


Kun lääkärin ei tarvitse jokaisen vastaanoton yhteydessä käyttää noin kolmasosaa potilasvastaanotostaan terveystiedon kirjaus- tai lukutyöhön ja sen sijaan näkee yhdellä silmäyksellä "tilanteen", aikaa jää varsinaisen asian selvittämiseen potilaalle.


​LAINAUKSET Creative Commons Attribution 4.0 International License:

14 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Potilastieto ja tekoäly

Aiemmissa jutuissa olemme yhdessä perehtyneet lyhyesti rakenteelliseen tietoon eri yhteensopivuusnäkökulmista. Tekoälystä on povattu ja luvattu ratkaisua aina vain kasvavaan tiedonkäsittelyyn: Lääkäri

Comments


bottom of page