top of page

Transkluusio

Onesys Navigator perustuu transkluusioon.

Olemme oivaltaneet, että potilastietojärjestelmille sekä muille potilaan terveystietoa sisältäville järjestelmille on säännönmukaista, että tieto tuotetaan luotettavassa, totuudellisessa muodossa.

Onesys Navigatorin keskeinen ominaisuus, navigointi, perustuu siis ajatukseen että oikea tieto pitää löytää ja siihen pitää voida vedota. Ja että tämän toimen tuloksena syntynyt oleellisen tiedon kooste täytyy olla nähtävissä ja käytettävissä myös laajemmalle kokoonpanolle, kuitenkin ennalta-määrittämättömästi. Se poppoo joka hoitaa syöpää on kvalitatiivisesti erilainen kuin toinen joka hoitaa infektioita. Miksi siis rajata tietoon pääsyä, jos ei ole olemassa säännönmukaista tapaa näin tehdä, ilman että riskeeraa tietoonpääsyn jollekin kohderyhmälle tai johonkin tarkoitukseen?

Annetaan potilaan ja häntä hoitavien ammattilaisten vaihteeksi päättää tietojen käytöstä, tapauskohtaisesti ja potilaan parhaaksi.

Onesys Navigatorin avulla luodaan transkluusiodokumentti. Se on dokumentti, johon kirjoitetaan tekstiä (esimerkiksi vapaamuotoiset muistiinpanot) ja poimitaan tietoa muista lähteistä, kuten potilastietojärjestelmästä (potilasasiakirjat) tai kuvantamisjärjestelmästä (magneettikuvat).

Tietopoiminta luo linkin. Kun dokumenttiin koostetaan tietoa, ja dokumentti avataan myöhemmin uudestaan, ON hakee linkkien sisällöt ja tuo ne esille. Käyttäjän näkökulmasta "tiedot ovat tässä", todellisuudessa tiedot ovat potilastietojärjestelmässä tai kuvantamisjärjestelmässä tai sairaalan/hyvinvointialueen tietokannassa, ja niihin vain osoitetaan. Tämä säästää arviolta 98% datan käytöstä ja lopputulos on äärimmäisen kevyt ja responsiivinen käyttökokemus.

Alla havainnolistava kuva Wikipediasta - kuva A on ON, kuva B on esimerkiksi potilastietojärjestelmästä valittu data-objekti tai viittaus potilasasiakirjaan ("foo").

Transclusion image.png

Tietääksemme Onesys Navigator on maailman ensimmäinen (ja ainoa) niin sanottu seuraavan sukupolven PTJ-integroitu työpöytä. Menetelmä on patentoitu ja vain Onesys omaa kyvyn tätä kehittää. Omistamme kaikki oikeudet.

ON on integroitu kuuteen PTJ:ään ja tyypillinen alueintegraatio (2PTJ+1PACS) kestää 2-3 virkapäivää.

Lisenssejä tarjoamme 150-2000€ haarukassa per käyttäjä per vuosi sis. kustannukset. Minimitilaus on 250 lisenssiä. 25% kauppahinnasta veloitetaan sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Lisenssikaudet ovat 2-10 vuoden mittaisia.

ON:n ydintoiminnallisuudet ja lähdekoodi ovat myös lisensoitavissa whitelabel-mallilla kiinnostuneille tahoille, kuten PTJ-vendoreille, julkisille in-house yrityksille, sairaaloilla, ja niin edespäin.

bottom of page