top of page
Empty operating room in a hospital Inter

Tietoa lääketieteellisten laitteiden teollisuudesta (MedTech)

Lääkinnällisten laitteiden teollisuus (MedTech) tunnetaan myös lääketieteen tekniikan tai teknologian alana.

Se käsittää kaikki ne lääkinnälliset laitteet (ml. ohjelmistot) joita sairaanhoidossa käytetään lääketieteelliseen tarkoitukseen.

Mikä on lääkinnällinen laite?

Lääkinnällinen laite on instrumentti, aparaatti, implantti, laite, työkalu, in vitro reagentti tai vastaava asia jota käytetään diagnostiikkaan, ehkäisevään hoitoon, sairauden tai vastaavan asian kuten oireyhtymän hoitoon ja joka, toisin kuin farmakologinen tai biologinen interventio, perustuu mekaaniseen, fyysiseen tai rakenteelliseen toimintoon kuitenkin ilman kemiallista, metabolista tai immunologista komponenttia.

Eräitä lukuja

Lääkinnällisten laitteiden teollisuus työllistää Suomessa noin 1300 henkilöä jotka puolestaan tuovat maahan noin 1,6 miljardia euroa vientitulojen muodossa. 10% koko Euroopan Unionin vaihtotasen ylijäämästä tulee Suomeen.

Bruttona summa on suurempi kuin Yhdysvaltain vaihtotaseen ylijäämä (1,1 miljardia dollaria, 2017), suhteutettuna bruttokansantuotteeseen tai väestöön olemme eräs maailman 10 vahvimmasta maasta, ja kilpaillu on kovaa. Olemme eräs vain kourallisista maista joilla on lähtökohtaisesti vaihtotaseen ylijäämä alalla, ja yksi ehkä neljästä jossa tuo suhde on 2 tai yli (2 euroa vientiä per euro tuontia).

Miksi lääkinnällinen laite kannattaa?

Lääkinnälliset laitteet ovat lisänneet ihmisen elinajanodotetta Yhdysvalloissa 5 vuodella, ja niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa on onnistuttu vähentämään keskimääräisten hoitojaksojen pituuksia (ALOS) huimasti, mikä on käytännössä ainoa tapa leikata sairaanhoidon kustannuksia. Pelkästään 2005-2015 välillä ALOS supistui noin 40 % (OECD, 2019).

Alastamme

Lääkinnällisten laitteiden teollisuuden innovaattorit ja yritykset ovat sitoutuneet parantamaan kliinikoiden työn tuottavuutta tarjoamalla aidosti parempia vaihtoehtoja jotka mahdollistavat enemmän parempaa vähemmällä.

Kun puhumme tautien aikaisemmasta hoidosta, paremmista hoitotoimenpiteistä tai hoitotyön tuottavuudesta, vain MedTechillä on tähän uskottavaa tarjottavaa.

Alan piirteitä

Valtaosa MedTech-alan yrityksistä työllistää vähemmän kuin 100 ihmistä, panostukset TKI-toimintaan on huipputasoa ja esimerkiksi patentteja haetaan alalta Euroopan Unionissa 2. eniten (MedTech Europe, 2023, 15,683 hakemusta). Eniten patentteja myönnetään ICT-alalle (16,705 hakemusta vuonna 2022).

Ala on myös lähellä perinteisempää teollisuuden toimintaa, tarkoittaen että mahdolliset tuotteet ovat skaalautuvia eli suhteellisen pieni yritys pystyy täyttämään huomattavan osuuden oman nichensä tarpeesta.

Ala on myös huippukilpailtu, mikä pitää kustannuksia kurissa ja takaa jokaiselle eurooppalaiselle pääsyn modernin sairaanhoidon piiriin tuloihin katsomatta. Esimerkiksi vuosien 1989 ja 2019 välillä lääketieteen teknillisten tuotteiden hintainflaatio on ollut Yhdysvalloissa 0,4% luokkaa (AdvaMed, 2021).

Työllisyyspotentiaali

Verrattuna Yhdysvaltoihin Euroopassa on noin 200,000 henkilön vaje, mistä noin 30,000 työntekijää voisi kotoutua Suomeen.

 

Tämä ratkaisisi monet niistä pulmista minkä kanssa hallituksemme kamppailevat, oli kyse TKI-investointien määrästä bkt-suhteutettuna, korkeakoulutettujen (etenkin tohtoreiden) työllisyydestä, maahanmuutosta, pitovoimasta, sairaanhoidon kustannusten hillitsemisestä, työn tuottavuudesta tai hoitotulosten eriarvoistumisesta.

bottom of page