top of page

PTJ:t ovat surkeita.

Vuosikymmenten aikana julkiset tietokannat, -rekisterit, ja -palvelut ovat tuoneet enemmän ja enemmän rakenteista kirjaamista potilastyöhön, joka on vähentänyt potilastyön mielekkyyttä. Samalla käytettävyys on huonontunut, koska tietoa ei kyetä tallentamaan lääkärin, hoitajan tai potilaan edellyttämässä muodossa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien (APTJ:ien) käytettävyyttä voisi huomattavasti parantaa siten, että oleellisen tiedon liikkumista helpotetaan siellä missä se olisi ratkaisevaa: kliinikon käyttöliittymässä/-kokemuksessa.

Keskitymme allaolevassa kirjoituksessa potilastietojärjestelmiin, ja tätäkin tarkemmin sähköisiin sairauskertomusjärjestelmiin sekä muihin kliinikon näkökulmasta oleellisiin järjestelmiin kuten kuvantamiseen ja radiologian tietojärjestelmiin.

Itse kirjaustyö on vain osa kokonaisuutta - aikaa menee esimerkiksi kirjauksen edellyttämään sekä sen jälkeiseen tiedon etsimiseen ja koostamiseen.

Kutsumme tätä "tiedon navigoinniksi", ja tästä lähtökohdasta olemme kehittäneet Onesys Navigatorin tai OneSysin - PTJ:ään integroitavan seuraavan sukupolven graafisen käyttöympäristön.

 

Lisää navigoinnista täällä

OneSys? Lisää Onesys Navigatorista täällä

PTJ-integraatio? "Palikoista" täällä

bottom of page