top of page
EMR-stock-image-1.png
Lisää Onesys Navigatorista (ON):

Tilanne: Olette investoineet suureen yhtenäiseen potilastietojärjestelmään (PTJ) useamman järjestelmän palapelistä, tai olette hankkineet integraatioalustan jonka avulla on tarkoitus edesauttaa tiedonsiirtoa ja tietotyötä.

 

Jostakin syystä arki ei olekaan sitä mitä odotettiin: Lääkärit ja hoitajat valittavat kirjaamistyöhön menevää aikaa, ja uudet järjestelmät koetaan kömpelöksi vanhempaan ja totuttuun verrattuna. Jopa saman tuoteperheen järjestelmän uusi versio aiheuttaa närää.

 

Nyt kun integraatiovaihe on ohi, on aika siirtyä seuraavalla tasolle: järjestelmien navigoitavuuteen, esimerkiksi Onesys Navigatorin (ON) avulla.

 

Alla avaamme tuotettamme. Pyydämme huomioimaan, että kuvatussa tapauksessa esitetään patentoitua ja/tai tekijänoikeussuojattua omaisuutta. Vain Onesysissä on osaaminen ja teknologia, jolla allaoleva on mahdollista - älkää kokeilko kotona.

Perusteet

ON suoritetaan PTJ:stä käsin, esimerkiksi tekstilinkkiä tai painiketta klikkaamalla suoraan potilaan sairauskertomuksessa. Klikkaamalla avautuu esimerkiksi tällainen ponnahdusikkuna:

About ON 1.png

Ponnahdusikkuna avaa puolestaan "virtuaalisen työtilan" - eli tilan, jota hoitaja tai lääkäri käyttää. Tältä tila näyttää uuden potilaan kohdalla, kun oleellista tietoa ei ole vielä kirjattu; esimerkiksi potilas saattaa tulla "ulkoa", tai hänestä voi olla tietoa eri järjestelmissä:

Selitys:

1 = Teksti kirjataan tähän

2 = Aiemmat kirjaukset tulevat tähän

3 = Mediapoiminnot tulevat tähän

Työtila mahdollistaa ensimmäistä kertaa sen, että lääkäri voisi katsella erillisten järjestelmien sisään, ilman että hänen täytyy niitä suoraan käyttää. Tämä on tärkeää kun esimerkiksi radiologian tietojärjestelmään ei kliinikolla ole suoraa pääsyä, mutta hänellä on ymmärrys mikä kuva pidemmästä sarjasta on potilaan diagnoosin kannalta oleellinen.

Kutsumme tätä "tiedon navigoinniksi", eli lääkäri tai hoitaja navigoi tietoon, oli kyseessä sitten kuva PACS/DICOMista, labratulos, tai jopa potilaan omaa seurantadataa: Jos data on johonkin sairaalan tietokantaan tallennettu, me pääsemme sitä katsomaan ja siihen vetoamaan.

Kun istunto on valmis, työtila tallennetaan niin sanotuksi "ON-tiedostoksi" jota säilytetään sairaalan omassa tietokannassa tai -pankissa.

Organisatioiden väliseen tiedonvälitykseen, kun varsinaista tietoväylää ei ole, olemme tehneet JCOP-korttiratkaisun jonka avulla ON-tiedoston sisältöä voi lukea älykorttilukijalla.

Tältä istunto näyttää 3. käynnillä, kun kliinikko itse tai joku muu on kirjannut aikaisempien istuntojen oleelliset tiedot sekä poiminut päätöksenteon tukea PACS/DICOMista:

Ilman integroituja tietojärjestelmiä, navigointi on mahdotonta.
Mutta ilman navigointia, tietoja ole käytännöllistä soveltaa.
Modernin sote-tietoympäristön puutteet eivät ole tiedon määrässä tai laadussa, vaan tiedon soveltamisen hankaluuksissa - sama tieto voi olla pirstaloitunut useampaan erilliseen järjestelmään jotka eivät keskustele keskenään, tai se voi näkyä huonosti erikoisalakohtaisista kirjauseroista johtuen.
"On ennenkin luvattu sujuvampaa työtä ja aikasäästöjä - miten Onesys Navigator onnistuu tuomaan aitoa hyötyä?"
Lyhyt: Koska se toimii.
Pidempi: Onesys Navigatorin kehitystyö on tehty lääkäreiden ja hoitajien toiveiden mukaisesti, vastaamaan näkymättömään tarpeeseen - ymmärryksen kirjaamiseen ja siihen vetoamiseen - jonka tuloksena syntyy aikasäästöä. On harmillisen yleistä, että tietotekninen ratkaisu lähtee prosessien hiomisesta, ja niin sanotun "loppukäyttäjän" kokemukset tulevat esille vasta siinä vaiheessa kun käyttöliittymän muokkaaminen on jo mahdotonta.
Muita kiinnostavia juttuja:
Olemme huomanneet että magneettikuvauslaitteissa on monia toiminnallisuuksia joita ei suoraan tule käytettyä. Esimerkiksi tuumorin volumetrinen mittaus onnistuu napinpainalluksella. Myös tällaisen tiedon voimme poimia Onesys Navigatorin avulla.
Jos tiedon saisi työtilaan, mitä tietoa hakisit?

Hox: Onesys Navigatorin toiminnallisuudet perustuvat lähdekoodiimme sekä patentoituihin menetelmiin. Sovelluksemme sijaan tarjoamme myös räätälöityä SDK:ta, jonka avulla samankaltaisia toiminnallisuuksia voisi tarjota esimerkiksi laitteen tai tietojärjestelmän yhteydessä ns white-label-periaatteella. Järjestelyyn liittyy ehtoja.

bottom of page