Uuden alku 

Vuonna 2020 Onesyksessä alkaa uusi vaihe. Laajennamme yhteistyöverkostoamme ja käynnistämme useamman yhteistyöprojektin kumppaneidemme kanssa. Keskitymme kirurgiseen prosessiin, eli toimintaan sille teknologian saralle joka lähiten on mukana potilastyössä ja jonka kautta työkalumme voidaan käyttöönottaa integraatioväylänä erinäisten rekisterien, tietokantojen ja muiden arkistojen tiedonliikkuvuuden mahdollistajaksi. Me kutsumme tätä niin sanotuksi "operatiiviseksi tasoksi", selitämme termin tarkoitusta (ENG) oheisessa nootissa.

Tässä pari niistä työkaluista, mille näemme suurta potentiaalia digitalisaation aikakautena:

1. Onesys Navigator -ohjelma (ON) ja sen mobiiliohjelmistokokonaisuus (OMN)

2. The Onesys Medical Card (OMC) eli olennaisten tietojen uusi media.

 

Olemme myös luomassa uutta,  3. sukupolven navigaattoria jossa nojaamme vankkaan kokemukseemme omassa tuotekehityksessä ja tutkimustyössä ("1. sukupolven navigaattori") sekä kymmenvuotiseen yhteistyöhömme eräiden optisten navigaattorien valmistajien kanssa. ("2. sukupolven navigaattorit")

Aikeemme on luoda Suomeen uusi, kirurgiseen navigaatioon keskittyvä teknologinen keskittymä.

Onko tämä sellainen mahdollisuus, jota etsit?

YHTEISTYÖSSÄ*

Oulu university logo.png

Oulun yliopistolla on lääketieteen teknologia ja yleensä sairaanhoidon kehittämisen kannalta suuri etu: lääketieteen, tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnat ovat saman hallinnon alla samassa yliopistossa.

Lääketieteen teknologia (#lääktek) on tuonut yhteen lääkäreitä. insinöörejä ja fyysikoita viimeisten 30 vuoden aikana Lääketieteen tekniikan ohjelman kautta, jolloin osaamisen taso ja haasteisiin paneutuminen tulevat esille tiiviimmässä paketissa kuin monessa maassa.

Onesys Oy syntyi Oulun yliopiston yhteistyön tuloksena. Ainoastaan yritysten kautta voidaan tieteellisiä saavutuksia tuoda markkinoille koko maailman hyödyksi.

OYS.png

Onesys Navigator System kehitettiin Oulun yliopistollisen sairaalan neurokirurgian tutkimusyksikössä, jossa kehitettiin aivokirurgian leikkaustekniikkaa ja visualisointia. (lisätietoja: klikkaa OYS logo)

 

Yksikkö oli ensimmäinen maassamme, jossa keksittiin ja sovellettiin uusinta kuva-ohjattua leikkaustekniikkaa, oli se sitten ultraäänikuvaukseen, neuronavigointiin tai leikkausmagneettiin perustuvaa.

OYS on toiminut useiden Onesys Oy:n tuotteiden hautomona, minkä mahdollisti ESKO-sairaskertomuksen joustava rajapinta uudelle Onesys Navigator-ohjelmiston käytölle kliinisessä työssä.

397375.png

UofM Medical Center, Department of Neurosurgery on neurokirurgian yksikkö, jonka kanssa tiivis yhteistyö käytännössä tehtiin. Vuorovaikutus Oulun ja Minneapoliksen neurokirurgian klinikoiden välillä on ollut tasapuolinen.

Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä klinikan ja muiden yliopiston laitosten kanssa useiden vuosikymmenten aikana.

standard.png

Minnesotan yliopisto on maailmalla lääketieteen teknologian kehto. Yliopisto on pitkään ollut tyyssija Medical Alley—lääketieteen teknologian klusterille.

 

Medical Alleyn lääketieteen teknologia edustaa Minnesotan osavaltiossa 500,000 työpaikkaa alalla. Vastaava luku koko EU:ssa on 675,000 (2018).

 

Tästä syystä olemme rohkeasti esittäneet, että lääketieteen teknologia on tulevaisuudessa maassamme yksi merkittävimmistä teollisuuden aloista.

Yliopiston merkitys alueen yritystoiminnassa on toiminut Onesys Oy:n mallina, jota voi toistaa - toivommekin Suomeen tällä toimialalla samanlaista tekemisen meininkiä, siis aitoa tekemistä eikä vain ”pöhinää”.

1200px-Tieto_logo.svg.png

Tieto Oyj edustaa suomalaista sairaskertomusjärjestelmän osaamista, Tieto on pohjoismaissa suuri toimija. jonka ohjelmistoja hyödynnetään laajalti etenkin Suomessa.

Onesys Navigator on pilotoitu ja sen toiminnallisuus todettu integroitumalla Tieto Oy:n Effica (nykyisien LifeCare) sairaskertomusjärjestelmään.

Toiminnallisuus perustuu ensimmäisen osapuolen installaatioon (1st party). joka tarkoittaa, ettei tietoa tarvitse lähettää pilveen tai sairaalan serverien ulkopuolelle.

Onesys Navigator client-server ohjelmiston serveri on sairaalan tiloissa liitettynä sairaskertomusjärjestelmään eikä internet yhteyttä näinollen tarvita.

Epic-Logo.png

Epic on amerikkalainen sairaskertomusjärjestelmien valmistaja ja ensimmäisiä keksijöitä.

Epic tunnetaan Suomessa Apotti-järjestelmän palveluntarjoajana, mutta Onesys Oy:ssä Minneapoliksen alueella tehdyn yhteistyön kautta tunnemme yrityksen toimintatavat ja strategisen vision jo pidemmältä ajalta.

Poikkeukselliseksi Epicin tekee yrityksenä se, ettei se monen kymmenvuotisen taipaleensa aikana ole listautunut pörssiin.

Philips on suuri eurooppalainen toimija lääketieteen teknologian alalla, yhteistä polkua on löytynyt etenkin kuvantamisen saralla.

 

Yritys hankki oikeudet suomalaiseen leikkausmagneettiin, mikä oli eräs yhteisistä projekteistamme.

 

Projektin osana Philips hankki lisenssin Onesys Navigator-ohjelmistolle, joka integroitiin OYS:n ESKO-potilastietojärjestelmään jäsentämään tekstiä ja valtavaa määrää magneettikuvia sekä tietoa muissa sairaalan tietokannoissa.

mayo-clinic-logo

Mayo Clinic on maailman kuuluisin sairaala. Se on yksi Yhdysvaltojen jättimäisistä voittoa-jakamattomista yksityisistä palveluntuottajista.

 

Yheistyö Mayo Clinicassa antoi mallin Onesys Oy:n ja terveydenhuollon tuottajien yhteistyölle.

Samalla Mayo Clinican alkuperäinen säädösdokumentti antoi pohjan Birkmann Clinican perustamiselle Onesys Oy tuotteiden testipaikkana.

download.png

Elekta AB on merkittävä pohjoismainen lääketieteen teknologian alan yritys.

 

Onesys Oy:n ensimmäinen tuote, Oulu Neuronavigator System, kaupallistettiin Elekta AB:n toimesta, jolle kaikki tuoteoikeudet myytiin.

 

Keksintö ”principle of the common axis” on pohja kaikelle kuvanta-ohjattuun kirurgiaan maailmassa. Patenttiin on viitattu yli 395 kertaa.

birkmann-clinic-logo

Birkmann Clinic on voittoa jakamaton sairaanhoidon palveluiden tuottaja.

 

Näkemyksemme mukaan on vaikeaa terveydenhuollossa ja erityisesti sairaanhoidossa yhdistää laadukas palvelu ja voiton eli osinkojen maksimointi.

 

Lisäksi sairaanhoito tarvitsee toimijoita, jotka huolehtivat tutkimustyöstä ja opetuksesta.

Koska Birkmann Clinicassa ei tarvitse miettiä osinkoja, se voi keskittyä erinomaisen potilashoidon tuottamiseen sekä tutkimustyöhön hyödyntämällä mm. Onesys Oy:n tuotteita.

295-2950196_logo-medtronic-png-transpare

Medtronic (NYSE MDT) on sydäntahdistimen alkuperäinen keksijä ja maailman suurin lääketieteen teknologian yritys (yli 80 000 työntekijää).

Polkumme ovat kohdanneet useamman kerran, ja he ovat mm. rahoittaneet projektejamme vuosien varrella.

Tuorein yhteistyö syntyi yrityksen tekemän markkinakatsauksen kautta. Medtronic etsi ratkaisua nk. 3. sukupolven navigaatiolaitteelle, ja rahoitti Onesys Oy:n tuoreimman ”proof of concept” prototyypin tekemistä. Menetelmän kirurgisen version tekeminen on ajankohtaista.

*Maininta yhteistyössä-osiossa edellyttää, että ainakin 2/3 seuraavaa täyttyy:

1. Yhteistyön tuloksena vähintään 200M€ markkina-valuoitu tuote

2. Yhteistyö on ollut tasavertaista eikä alihankintaa tai "tuotteen ilmaisjakelua"

3. Yhteistyön aikaiset projektit on kaikki saatettu onnistuneeseen lopputulokseen - "lupaavia projekteja" emme lue yhteistyöksi vaan kokeiluiksi, ja niitä emme listaa tähän.

MUKANA

businessoulu_rgb.jpg
kpmg-logo.jpg
bf_logo.webp

LAINOITTAJAT

nordea-logo-1.jpg
tekes-logo.png
optia-logo.jpg
Finnvera.png
herlin-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6-logo_edited