2021 

Vuonna 2020 alkanut uusi vaihe on saanut ensimmäiset askeleensa: Yhteistyöverkostoon on valikoitunut eräs johtava OEM sekä useampi PTJ-valmistaja. Onesys Navigator on herättänyt kiinnostusta, ja ensimmäiset tutustautumisvaiheet ovat valmiita. Onesys kykenee nyt tarjoamaan mobiililaitteita jälleenmyyntitarkoituksessa rajallisia määriä valikoimilleen asiakkaille, sekä täyttämään jopa sairaalan hankintatarpeet yhteistyössä OEM:n kanssa. OMN kehitystyö on saanut hyvän alun, ja vuoden 2021 ensimmäisenä kvartaalina nähtiin maailman ensimmäinen 2-ruutu mobiililaitteelle toteutettu työtila, jossa voidaan muodostaa kuva+teksti asiakirjoja osaksi diagnostista päätöksentekoprosessia. Kehitystyön aikana on löytynyt useampi globaalin mittakaavan patentoitava idea. Yhteistyöverkosto on huomattava ja kypsä.

 

3. sukupolven navigaattori kehitystyö jatkuu taustalla, mutta ON/OMN ovat nykyisen T&K:n keskiössä. Näillä tuotteilla on huomattava synergiaetu, jonka voi aavistaa katsomalla Onesys Oy:n aikaisempia patentteja. Vuoden 2020 Uuden alku- katsauksessa huomioon-tuodut yksityiskohdat ovat edelleen ajankohtaisia.

Ensimmäinen myyntityö on tarkoitus aloittaa H1 2022. Tätä työtä pohjustetaan vuoden 2021 aikana, samalla rakentaen "paketti" eli Medical Office- konsepti. Medical Office- konseptissa tuodaan yhteen eräät olennaiset Onesys tuotteet (Onesys Navigator, Mobile Navigator) sekä valikoidut laitteet. Konsepti syntyi arvokkaan vuorovaikutuksen tuloksena vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin toiminnallisuuksista ja käyttötarkoituksesta. Tarkoitus on, että ostaja kykenee tekemään harkitun ostopäätöksen ilman että siihen sisältyy yllätyksiä tai "kasvukipuja".

Vuosi 2021 on opettanut, että Suomessa on kaikki oleelliset ainekset huomattavalle #lääktek lääketieteen teknologiselle T&K klusterille. Onesys näkee itsensä klusterin ytimessä.