top of page
Lisää Onesys Navigatorista (ON):

Onesys Navigator (ON) on maailman ensimmäinen PTJ:ään-liitettävä, palveluntarjoaneutraali, ensimmäisen osapuolen integroitu lääketieteessä syntyvien tietojen navigaattori.

Kyseessä on Onesys Oy:n omistama, Onesys Oy:ssä kehitetty ja patentoitu menetelmä, sekä teknologia joka on tätä menetelmää varten luotu.

ON on pohja Onesys Mobile Navigator-kehitystyölle.

Onesys Oy pidättää kaikki oikeudet.

Mutta mitä tämä tarkoittaa, siis käytännössä?

ON-sovellus suoritetaan PTJ:stä: Yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa napin painallusta tai dialogi-ikkunaa PTJ:än käyttöympäristössä, joka avaa ON:n uuteen ikkunaan.

Tämä ikkuna on niin sanotuttu "virtuaalinen työtila" - se on sairaanhoidon ammattilaisen työtila, jonka kautta hän "navigoi" sairaalan tietojärjestelmään (STJ) integroiduissa tietojärjestelmissä:

PTJ, PACS/DICOM kuva-arkisto sekä mikä tahansa muu STJ:ään integroitu tietojärjestelmä, -arkisto tai IoT laite on virtuaalisen työtilan näkökulmasta buketti, josta tietoa voidaan hakea, sekä valikoida tietyt tiedot.

On vielä erikseen tärkeää mainita, että ON ei ole integraattori. Ohjelmistomme ei "integroi" mitään sanan varsinaisessa tarkoituksessa, vaan se on integroitu STJ:än ekosysteemiin.

Mikä ero on integraattorilla ja navigaattorilla?

integraattori onnistuu tehtävässään, kun useamman kuin yhden tietojärjestelmän datajärvet - jotka muutoin eivät olisi yhteensopivia - yhdistetään yhteen yhteiseen interaktiiviseen ja haettavaan datajärveen.

Esimerkiksi Kanta-arkistoon välitetään kaikki CDA 3.0 rakenteiset potilasasiakirjat ("medical records") jotka ovat hyödynnettävissä kaikista Kantaan liitetyistä PTJ:stä.

Integraatio on siis tietotekninen termi, jolla tarkoitetaan kahden tai useamman järjestelmän määrätietoista yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Toisena tyypillisenä esimerkkinä integraattorista toimivat erinäiset dashboardit, jossa määrättyihin kenttiin haetaan automaattisesti sisältö yhdistetyistä tietojärjestelmistä ja jotka päivittyvät reaaliajassa.

Esimerkiksi rakenteiset lääketiedot mahdollistavat rakenteisten hakujen tekemisen, kuten "lääkkeet viim. 6kk".

Navigaattori onnistuu tehtävässään, kun navigaattorin käyttäjä löytää tietyt tiedot navigoitavista tietojärjestelmistä. Esimerkiksi yksi kuva 30 sarjasta, 6 kuvaa 2000 kuvan sarjasta, tai pari riviä tekstiä potilaan sairauskertomuksesta. Käyttäjä päättää mikä tieto on hänen mielestään olennaista, ja hakee tämän tiedon sieltä missä se tieto on.

ON on "ikkuna järjestelmiin" - kuin kompassi tai sekstantti digitaalisella avomerellä. Lääkäri tietää itse parhaiten mitä tietoa hän etsii ja hän myös tietää missä järjestelmässä tieto on.

Integraattorin tehtävä täyttyy siis jo siinä vaiheessa, kun tiedot ovat yhtenäisesti haettavissa - navigaattorin tehtävä alkaa vasta tässä vaiheessa.

Ilman integrointia, ei ole navigointia.

Ilman navigointia, ei ole hyötyä.

Modernin digitalisoituvan terveystiedon keskeinen haaste ei ole tiedon puute, vaan tiedon käytännöllinen hyödyntäminen.

Edustatko:

Lääketieteen teknologian yritystä, jolla on innovatiivinen tuote?

Kuluttaja-tason teknologia yritystä, jolla on wellness sovellus?

OEM:ia, joka etsii laitteilleen jalansijaa sairaanhoidossa?

PTJ-tarjoajaa, joka etsii uusia arvonluontimahdolllisuuksia?

Muuta, aiheesta kiinnostunutta tahoa?

Uskomme, että nähdessäsi ratkaisumme käyttökokemuksen PTJ ympäristössä, havaitset heti kuinka varteenotettavasti ratkaisumme ja menetelmämme poikkeavat oikeastaan mistä tahansa muusta ratkaisusta.

ON lupaa:

Keskisuuren organisaation (500-2000 lääkäriä) ON-STJ integrointi edellyttää enintään 2-3 työpäivää.

Lääkärin tai hoitajan perehdytys enintään 5 minuuttia.

Pääsyn mihin tahansa haluttuun STJ:ään integroituun järjestelmään.

Palauttaa osan niistä toiminnallisuuksista, jotka lääkärit menettivät potilasasiakirjojen digitoinnin yhteydessä.

Minimaalisen, intuitiivisen ja hauskan käyttökokemuksen.

Kyvyn "olennaistaa" vanhoja sairauskertomustietoja ja muita potilastietoja ON-tiedostoihin.

Vähentää kirjaustyötä 30%, 50% ja 80% ensimmäisen, toisen ja kolmannen erotusasteen kohdalla*.

*Tässä tapauksessa lääkäri kirjaa olennaiset diagnostiset havainnot ON virtuaalityötilaan ja niihin vedotessa luo tarvittavat potilasasiakirjat (CDA 3.0).

Tämä vähentää potilasasiakirjan luomisen yhteydessä sairauskertomuksen lukemiseen kuluvaa aikaa ja saman tiedon duplikatiivista kirjaamista.

Toisessa erotusasteessa toinen lääkäri ei lue potilasasiakirjoja saadakseen niistä löytyvät tiedot käyttöönsä, vaan vetoaa - ja katsoo - niihin suoraan ON virtuaalityötilassa sekä tarvittaessa lisää omat havaintonsa ja havaintonsa perustelee esimerkiksi vetoamalla kuviin, laboratoriotuloksiin tai muihin STJ:ssä ilmeneviin tietoihin.

Kolmannessa erotusasteessa kolmas lääkäri vetoaa uudestaan ON virtuaalityötilaan ylläkuvatulla tavalla.

Jokaisessa vaiheessa rakennetaan määrätietoisesti "olennaisten tietojen" kokonaisuutta ON tiedostoon, säästetty aika, vaiva ja toisaalta saavutetun korkeamman tiedon käyttöasteen tuomat edut kasautuvat.

Hoitopolun lopussa potilaalle voidaan luovuttaa kopio hänen tiedostostaan esimerkiksi ON-tiedostona, PDF:nä, Omatietovarantolomakkeena (kun kyseessä on "Terveyskortti"-tietokoostelomake) tai muussa käytännöllisessä muodossa.

bottom of page